Schaarste verwacht in het najaar, met risico op piekprijzen! Koop voordelig in het voorjaar nu er (nog) voorraad is ✔ Pelletkachels  Warmtepompen

Artel warmtepomp

Lucht / water warmtepomp

Bij een lucht / water warmtepomp is het van belang om te weten dat de warmtepomp zuinig is bij lage water temperaturen. Zodra er bij hogere temperaturen verwarmd moet gaan worden gaat het stroom verbruik sterk toenemen. Om deze reden is het van groot belang eerst het aanwezige verwarmings systeem te toetsen of deze geschikt is om te verwarmen middels een lucht water warmtepomp. 

Wanneer toepasbaar bestaande bouw

Voor het goed functioneren van een lucht / water warmtepomp is het van belang dat u een laag temperatuur verwarmingssysteem, in uw woning heeft. De meeste bestaande woningen hebben radiatoren, welke zijn berekend op een water temperatuur van 70 graden. Dit betekend dat de radiator het opgegeven vermogen afgeeft bij een water temperatuur van 70 graden. Als er dus water wordt aangevoerd met 35 graden neemt het vermogen af. Maar bij overcapaciteit van de radatoren zal dit geen probleem zijn, zolang het benodigde totale vermogen maar aanwezig is om de woning of ruimte te verwarmen. Indien er niet voldoende verwarmend vermogen overblijft, bij lage water temperaturen, dan kan het verwarmingssyteem vervangen worden door een laag temperatuur systeem.

Veel bestaande woningen zijn in de loop der jaren na geisoleerd en er is misschien ook nog wel vloer verwarming aangelegd. In dit geval is het bestaande verwarmings systeem overbemeten en met toevoeging van vloerverwarming  zelfs in veel gevallen 80-100%. Dit maakt dat veel woningen in de loop der jaren al zijn voorbereidt op warmtepompen. Bij twijfel is het altijd mogelijk om extra capaciteit toe te passen in de vorm van electrische naverwarmer.

Vanaf wanneer toepasbaar in nieuwbouw

Heeft u een redelijk tot goed geisoleerde woning, met bouwjaar 2000 tot heden, welke wordt verwarmd door vloer verwarming, dan is de lucht warmte pomp ideaal toepasbaar.

Hoeveel vermogen heeft uw woning nodig

De volgende vuist regel bepaalt redelijk snel hoeveel vermogen uw woning verbruikt.De berekening wordt uitgevoerd op basis van het gemiddelde gasverbruik van de afgelopen 3 jaar.

  • Totaal gasverbruik m3 - 100m3 (tapwater verbruik / persoon) x 10 kwh / 1600 draaiuren = kW

Waterzijde inregelen

Moderne verwarmingssystemen werken met lagere water temperaturen en minder water volume wat rond gepompt wordt. Hiermee wordt de grens opgezocht waarbij radiatoren minder snel warm worden als het systeem niet goed ingeregelde is. De warmte wordt immers  opgeslagen in het water en getransporteerd naar het verwarmingssyteem.  Bereikt het water niet in voldoende mate het verwarmingssysteem dan wordt het ook niet warm. Om deze reden is het advies om altijd het verwarmingssyteem, waterzijde in te regelen, nadat er aanpassingen op zijn gedaan.

  

Afbeeldingsresultaat voor waterzijdig inregelen

Chat
Chat-Bot-Image

Hulp nodig? Ik help u graag.