Schaarste verwacht in het najaar, met risico op piekprijzen! Koop voordelig in het voorjaar nu er (nog) voorraad is ✔ Pelletkachels  Warmtepompen

Subsidie voor uw warmtepomp

Goed nieuws! U kunt subsidie aanvragen voor de aanschaf van een warmtepomp. De Nederlandse overheid stimuleert duurzame verwarming door middel van subsidie. Zakelijke gebruikers en particulieren kunnen gebruik maken van de ISDE (InvesteringsSubsidie Duurzame Energie). Hoe veel subsidie u krijgt voor een warmtepomp, is afhankelijk van het type warmtepomp dat u wilt aanschaffen. 

Waarom krijgt u subsidie op een warmtepomp?

Het is hoog tijd dat we overstappen op duurzame energie. Door gebruik te maken van duurzame energie kunnen we de schadelijke CO2-uitstoot significant verlagen en zijn we minder afhankelijk van niet-duurzame en vervuilende fossiele brandstoffen, zoals aardgas.

De overheid wil graag bijdragen aan de overstap naar duurzame energie en heeft daarom subsidie beschikbaar gesteld. Particuliere en zakelijke gebruikers die investeren in een duurzame energieoplossing, kunnen rekenen op steun van de overheid. Deze subsidieregeling, de InvesteringsSubsidie Duurzame Energie, wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De regeling is beperkt geldig: u kunt tot 2021 een warmtepomp kopen met subsidie. 

Tip: als u een warmtepomp gaat aanschaffen en gebruik maakt van de subsidieregeling, let dan niet alleen op de hoogte van de subsidie. Zoek ook uit hoe veel vermogen de warmtepomp voor uw situatie moet hebben. Hoe hoger het vermogen van de warmtepomp, hoe meer subsidie u krijgt. Maar voor kleinere huishoudens is een warmtepomp met minder vermogen vaak al genoeg. Een warmtepomp met hoger vermogen kost uiteraard ook meer energie. Laat u dus niet (mis)leiden door het subsidiebedrag.

Hoe veel subsidie krijgt u voor de aanschaf uw warmtepomp?

De hoogte van uw subsidiebedrag is afhankelijk van de warmtepomp die u kiest. Gemiddeld ontvangt u tussen de € 1.000 en € 2.700 subsidie op een warmtepomp. Het subsidiebudget op duurzame apparaten is voor 2018 vastgesteld op 100 miljoen euro. Zolang er nog subsidiebudget beschikbaar is kunt u dankzij deze regeling op een voordelige manier overstappen op een warmtepomp.

Wanneer komt u in aanmerking voor een subsidie? 

De overheid heeft voorwaarden gesteld aan de ISDE-subsidie voor warmtepompen. Niet iedereen komt in aanmerking voor een subsidie. Als u aan de volgende voorwaarden voldoet, kunt u rekenen op een subsidie:

  • De warmtepomp is geïnstalleerd in Nederland en u vraagt de ISDE-subsidie binnen 6 maanden na installatie van de warmtepomp aan.
  • De warmtepomp is geïnstalleerd door een deskundige installateur. Hiervoor heeft u een factuur van een installateur of aannemer nodig.
  • De gesubsidieerde warmtepomp is onderdeel van een verwarmingstoestel en is voorzien van een etiket, productkaart en technische documentatie.
  • Het verwarmingstoestel is uitgerust met een lucht-waterwarmtepomp, grond-waterwarmtepomp of een water-waterwarmtepomp. Lucht-luchtwarmtepompen zijn uitgesloten.
  • Het ruimteverwarmingstoestel heeft een vermogen van ten hoogste 70 kW.

Hoe vraagt u de warmtepomp subsidie aan?

Het aanvragen van een subsidie is relatief eenvoudig. Particulieren kunnen de subsidie aanvragen nadat de warmtepomp is aangeschaft en geïnstalleerd. U kunt de subsidie aanvragen via de website van de RVO (www.rvo.nl).

Zodra u de factuur voor de aanschaf en installatie heeft betaald, stuurt uw leverancier u de factuur met de vermelding "voldaan" erop. Op de website van de RVO kunt u inloggen met uw DigiD en de factuur uploaden. Nadat u de factuur heeft geüpload, ontvangt u een mail met de bevestiging van de aanvraag. Enkele weken laten zal het geld overgemaakt worden op uw rekening.

Chat
Chat-Bot-Image

Hulp nodig? Ik help u graag.